Publicaties

 • Toekomstige regelgeving en structuur van de NVO en de NRO. De osteopaat. Auteur. (Weergave van alle ingevoerde veranderingen bij de osteo­pathie.)
 • Beroepsprofiel en eindtermen van de (ortho)manuele geneeskunde. Medeauteur.
 • Beroepsprofiel en eindtermen van de acupunctuur. Medeauteur.
 • Beroepscompetentieprofiel osteopathie. Medeauteur.
 • Bijdrage aan het beroepsprofiel voor adem- en ontspannings­therapie methode van Dixhoorn.
 • Fusie- en ontwikkelingsplan fulltime opleiding manuele geneeskunde voor artsen. Hoofdauteur.
 • Concept-werkplan fulltime opleiding homeopathie. Auteur.
 • S.P. van der Werf, J. Prins, E. Klein-Rouweler, M.P.L. Jansen, J.W.M. van der Meer, G. Bleijenberg: Kenmerken van perso­nen met ernstige ver­moeidheid. Een enquê­te on­der leden van een zelfhulp­organisatie. Gedragsthe­ra­pie, 2 juni 2002. Mede­auteur.
 • Bewerking Nederlandse vertaling van “Myalgische Encephalomyelitis: Post-viral Fatigue Syndrome. Guidelines for the care of patients” van Dr Charles Shepherd. Eindredacteur.
 • F. Dekkers, J.A.M.. van Adrichem, M.P.L. Jansen: Kwaliteit in de ho­meo­pathie, een overeenkomst tussen artsen, zorgverzekeraars en pa­tiën­tenverenigingen. Medisch contact, 24 maart 1995. Hoofdauteur.
 • Cultuuronderzoek op het operatiekamercomplex van het Medisch Cen­trum Alkmaar. Afstudeeronderzoek en -scriptie in het kader van de MBA-opleiding, samen met dhr. L. Schrier, bedrijfsarts MBA.
E-mail
Zorgbeleidsadvies

Bel ons:
06-12770610 óf
050-3645680

Voor Zorgbeleidsadvies bepaalt kwaliteit
(op lange termijn)
het korte termijn beleid.