Tits Jansen, arts MBA, en Zorgbeleidsadvies

Na mijn afstuderen in 1985 werkte ik een jaar op de gesloten opnameafdeling van het Psychiatrisch Ziekenhuis Franeker. Ik vond psychiatrie een aantrekkelijk vak. Ik volgde destijds echter ook een op­lei­ding tot homeopathisch arts, welk vak ik vervolgens ongeveer 15 jaar heb uitgeoefend. Door dit werk heb ik geleerd zelf na te denken. Het gebrek aan weten­schap­pelijk klimaat heeft mij uiteindelijk doen besluiten met homeo­pathie te stoppen.

Vanwege de kwaliteit van mijn bestuurswerk voor de Artsenvereniging voor Homeopathie vroeg een aantal verenigingen van artsen en paramedici mij om als adviseur voor hen te komen werken. Vanaf 1998 is dit in enkele jaren uitgegroeid tot mijn organisatie­adviesbureau Zorgbeleidsadvies.

In 2003-2005 volgde ik een MBA “Strategie en Management van Organisaties in de Zorg” bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, Rotterdam.

Vanaf 2010 werk ik daarnaast weer als arts, voornamelijk in de psychiatrie en daarnaast een aantal jaren in de verslavingszorg. Ik heb er veel plezier in. Destijds in Franeker voelde ik mij nog erg jong om dit soort werk te doen. Nu ervaar ik de mogelijkheid om vakkundigheid en levenservaring te combi­neren juist als zeer waardevol en prettig.

Zorgbeleidsadvies

Zorgbeleidsadvies is op een natuurlijke wijze gegroeid uit mijn bestuurswerk voor mijn eigen beroepsvereniging. Na 2 maal 3 jaar bestuurslid te zijn geweest wilde men graag dat ik mijn bijdrage bleef leveren. Ook andere artsen­organisaties begonnen om mijn advies te vragen. In enkele jaren groeide dit uit tot een fulltime adviesbedrijf.

Met een specialisme: adviseren en directie van verenigingen en stichtingen van professionals, artsen en paramedici, hoe men zijn eigen maatschappelijke belangen het beste kan dienen.

Zorgbeleidsadvies heette eerder A’Bei Advies. Ons adviesbureau bestaat sinds 1998.

E-mail
Zorgbeleidsadvies

Bel ons:
06-12770610 óf
050-3645680

Voor Zorgbeleidsadvies bepaalt kwaliteit
(op lange termijn)
het korte termijn beleid.