(Interim) directie

Naast bestuursadvisering heeft Zorgbeleidsadvies de mogelijkheid directies te voeren van kleine organisaties welke niet groot genoeg zijn voor een fulltime directeur. Betreffende organisaties worden op (grotere of kleinere) afstand bestuurd. De directeur draagt zorg voor het beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende werk, en bouwt de contacten uit. Tevens worden de ontwikkelingen in het maatschappelijk veld bijgehouden.

Daarnaast is er de mogelijkheid van interim-bestuur voor verenigingen en stichtingen.

E-mail
Zorgbeleidsadvies

Bel ons:
06-12770610 óf
050-3645680

Voor Zorgbeleidsadvies bepaalt kwaliteit
(op lange termijn)
het korte termijn beleid.