Inhoudelijke competenties

Zorgbeleidsadvies heeft op onderstaande gebieden bijna 20 jaar ervaring bij groot aantal verenigingen van artsen en paramedici. Onze kennis en ervaring is hierdoor gevoed door de verschillende invalshoeken en wensen van de diverse opdrachtgevers. Dat geeft begrip voor eigen specifieke wensen van opdrachtgevers, en maakt dat wij weten dat er meer wegen naar Rome zijn.

Het grote voordeel bij advisering door Zorgebeleidsadvies is dat ik zowel een medische als een bestuurskundige achtergrond heb: heel vaak ben ik de operationele vertaler van wensen tussen (para)medici en maatschappij.

Wij bieden:

 • Veel ervaring met het op bestuurlijk niveau werken voor en samenwerken met professionals
 • Management en bestuursadvisering van verenigingen en stichtingen van artsen en paramedici op de gebieden kwaliteit en markt
  • directievoering, al dan niet op interim basis
  • ontwikkelen beleidsplannen en opbouwen begrotingen
  • opbouw, aansturen en protocollisering van secretariaten
 • Overleg namens beroepsverenigingen met het ministerie van VWS en overige relevante overheidsorganen, de politiek, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties
 • Ontwikkeling voor diverse beroepen van een beroeps(competentie)profiel en eind­termen, en gedragscodes
 • Revisie en opzetten van kwaliteitsregisters, registratie- en accreditatiecommissies, en colleges van beroep, zowel qua regelgeving als op het gebied van softwarespecificaties, website-ontwikkeling en secretariële protocollen. Voorzitter visitatiecommissie
 • Ontwikkeling van nieuwe regelgeving op het gebied van statuten,  klachtrecht, tuchtrecht, beroepscolleges, etc.
 • Advisering bij de organisatorische, regeltechnische en financiële aspecten van de opbouw van fulltime opleidingen
 • Ervaring met gedetailleerde opbouw van een tarief

 

E-mail
Zorgbeleidsadvies

Bel ons:
06-12770610 óf
050-3645680

Voor Zorgbeleidsadvies bepaalt kwaliteit
(op lange termijn)
het korte termijn beleid.