Bestuursadvisering

Zorgbeleidsadvies is gespecialiseerd in advisering van verenigingen en stichtingen van professionals in de gezondheidszorg en hun opleidingen.

Advisering van besturen vraagt eerst om analyse van de organisatie. Zijn de statuten, het huishoudelijk reglement en begroting van goede kwaliteit? Zijn er een missie, een visie en een beleidsplan geformuleerd die dagelijks richting geven aan het functioneren van de organisatie. Welke kwaliteitsregelgeving is reeds gerealiseerd?

Afhankelijk van het stadium van ontwikkeling van een organisatie is men met andere zaken bazig. Eerst moeten de basiselementen op orde zijn: vaststelling van het vak (een beroepscompetentieprofiel), een gedragscode, een beeld van de gewenste praktijkvorming, controle op de uitoefening (registratie-eisen).

Implementeren is een vak

Een goed idee is vaak maar 20% van het werk. 80% van uw tijd heeft u vaak nodig om uw plan in de praktijk te brengen. Zo maar kopiëren van een model van uw buurman blijkt maar zelden te werken. U heeft kennis en ervaring nodig om de algemene principes van het door u gewenste model toe te snijden op de vereisten van uw vak. Daarna komen er nog onderwerpen als:

  • Hoe vertel ik het mijn leden: de boodschap en de boodschapper.. , of anders benoemd het “not invented here” syndroom.
  • Elke organisatie heeft een bestuurlijke historie van soms toegeven en aanpassing. Na verloop van jaren is er vaak een revisie nodig. Overigens is de rechte weg soms moeilijk: reglementering wordt soms menselijker en uitvoerbaarder met een pukkel.
  • Het meest bepalend is de organisatiecultuur: wanneer zal men gaan zeggen "Maar dat is toch gewoon", als uitleg van veranderde afspraken.
  • En, last but not least: Is het een prettige organisatie? Helpen de leden graag? Hoe bevorder ik dat leden het prettig vinden actief voor hun organisatie te zijn.
E-mail
Zorgbeleidsadvies

Bel ons:
06-12770610 óf
050-3645680

Voor Zorgbeleidsadvies bepaalt kwaliteit
(op lange termijn)
het korte termijn beleid.