beleid en kwaliteit
  voor zorgprofessionals

Zorgbeleidsadvies voor de zorgprofessional

Zorgbeleidsadvies is als adviesbureau gespecialiseerd in kwaliteitsontwikkeling vanuit het perspectief van de zorgprofessional. Wij werken als adviseur voor verenigingen van artsen en paramedici alsmede voor individuele professionals.

Voor verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen ontwikkelde en implementeerde Zorgbeleidsadvies samen met de leden inhoudelijke en procedurele kwaliteitsnormen. Deels kwamen die normen voort uit het vak zelf, deels vanuit de wensen en eisen van zorgverzekeraars en overheid.

Wij richtten in onze adviespraktijk een 20-tal organisaties geheel opnieuw in en mochten deze organisaties ook vaak 5-10 jaar verder begeleiden in hun ontwikkeling.

Wij hebben veel ervaring met de ontwikkeling van kwaliteitsregelgeving, en tevens met de organisatorische, logistieke en softwarematige implementatie die daar bij hoort.

Voor verenigingen hebben we veel ervaring met het inrichten van effectief en voldoening gevend verenigingsoverleg zowel wat betreft het formele vergaderen als wat betreft het vormgeven van inhoudelijke discussies waardoor leden zich dan ook gehoord voelen.

Voor individuele artsen en paramedici

Wij geven regelmatig advies aan individuele zorgprofessionals betreffende praktijkinrichting zodat zij enerzijds op een efficiënte manier voldoen aan de kwaliteitseisen van zorgverzekeraars en overheid, en anderzijds daar zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn.

 

Voor Zorgbeleidsadvies bepaalt kwaliteit (op lange termijn) het korte termijn beleid.

 

 

E-mail
Zorgbeleidsadvies

Bel ons:
06-12770610 óf
050-3645680

Voor Zorgbeleidsadvies bepaalt kwaliteit
(op lange termijn)
het korte termijn beleid.